ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΕΕ) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) σε Συνδυασμό με Τρίμηνη Κατάρτιση

 

Το Σχέδιο είναι σε ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος ανοικτή πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων.

 

Σκοπός του προγράμματος τρίμηνης διάρκειας του Σχεδίου είναι η βελτίωση της απασχολησιμότητάς των δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) μέσω της παροχής ευκαιριών πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου.

 

 Τα άτομα θα παραμείνουν απασχολούμενοι στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας για τους επόμενους 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της τρίμηνης κατάρτισης, με επιδότηση από το ΥΕΠΚΑ ύψους 60% του μισθολογικού κόστους του κάθε ατόμου που θα προσληφθεί με ανώτατο όριο €6.000. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και τα Έντυπα του Σχεδίου φαίνονται πιο κάτω.

Σύνδεση στο Σύστημα
Δημιουργία Λογαριασμού
Video

Επικοινωνία

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος
Τ. Θ. 25431, 1392 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22515000
Τηλέφωνο Λειτουργού
Εξυπηρέτησης: 22390300
Τηλεομοιότυπο: 22496949
Ηλ. Διεύθυνση: hrda@hrdauth.org.cy

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού © Πνευματικά δικαιώματα 2011 2021

Developed By: Dynamic Works | Powered By: EasyConsole CMS